Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 23.05.2011-06.06.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Dolina Wełny"

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych - otwórz

5) Oświadczenie o zasięgu operacji – otwórz

6) Oświadczenie o wpisywaniu się operacji – otwórz

7) Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności  - otwórz

8) Oświadczenie o członkostwie – otwórz

9) Oświadczenie o miejscu zamieszkania – otwórz

10) Oświadczenie o wykorzystywaniu walorów – otwórz

11) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędów Marszałkowskich  Województw: Wielkopolskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego 

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia „Dolina Wełny”