Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.04.2011-05.05.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Karta oceny – otwórz

Oświadczenia:

5) Innowacyjność - otwórz

6) Doświadczenie Wnioskodawcy – otwórz

7) Kwalifikacje wnioskodawcy – otwórz

8) Zasoby kadrowe – otwórz

9) Nowe miejsca pracy – otwórz

10) Promocja obszaru - otwórz

11) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie 

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania KOLD