Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.05.2011-31.05.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.05.2011-31.05.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Wykaz dokumentów - otwórz
  4. Załącznik 1 - otwórz
  5. Załącznik 2 - otwórz
  6. Załącznik 3 - otwórz
  7. Załącznik 4 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla przyszłości"