Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.10.2011r. - 31.10.2011r. za pośrednictwem LGD Zaścianek

1. ogłoszenie nabory - otwórz

2. zgodność z LSR - otwórz

3. oświadczenie o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej - otwórz

4. oświadczenie o rozpoczęciu operacji - otwórz

5. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej LGD Zaścianek