Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.05.2011-03.06.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.05.2011-03.06.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Oświadczenie dotyczące promocji - otwórz
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"