Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 16.05.2011-30.05.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 16.05.2011-30.05.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Opis operacji - otwórz

5) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy