Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.11.2011-13.12.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.11.2011-13.12.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Opis operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski