Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.10.2011r. - 28.10.2011r. za pośrednictwem LGD PUSZCZA NOTECKA

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. zgodność z LSR - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. oświadczenie o danych osobowych - otwórz

5. oświadczenie o spełnianiu kryteriów.1 - otwórz

6. oświadczenie o spełnianiu kryteriów.2 - otwórz

7. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej LGD PUSZCZA NOTECKA