Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.10.2011r. - 27.10.2011r. za pośrednictwem LGD SOLNA DOLINA

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. zgodność z LSR - otwórz

3. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - otwórz

4. oświadczenie o przetwarzaniu danych - otwórz

5. oświadczenie o rozpoczęciu operacji - otwórz

6. oświadczenie o wpisaniu się operacji w realizację przedsięwzięcia - otwórz

7. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej LGD SOLNA DOLINA