Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.04.2011-29.04.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie beneficjenta - otwórz
  3. Oświadczenie partnera - otwórz
  4. Kryteria oceny i wyboru operacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Z Nami Warto"