Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.09.2011-11.10.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Źródło

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru operacji - otwórz

3. informacja dodatkowa - otwórz

4. dokumenty aplikacyjne są dostępne:

5. w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Źródło