Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.01.2011-08.02.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.01.2011-08.02.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko"

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędów Marszałkowskich w Łodzi oraz Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”