Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 1.12.2011-14.12.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryteria oceny i wyboru operacji - otwórz
  3. Oświadczenie Beneficjenta - otwórz
  4. Oświadczenie partnerskie - otwórz
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”