Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.05.2011-30.05.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader Suchy Las

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Cele, kryteria wyboru i oceny projektów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Leader Suchy Las