Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 06.05.2011-19.05.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Solna Dolina"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 06.05.2011-19.05.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Solna Dolina"

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych - otwórz

5) Oświadczenie - otwórz

6) Oświadczenie – otwórz

7) Oświadczenie o rozpoczęciu operacji - otwórz

8) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”