Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.05.2011-18.05.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Światowid"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  3. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - otwórz
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia "Światowid"