Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.10.2011-17.10.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.10.2011-17.10.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  5. Zobowiazanie do udzielenia informacji - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek