Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.01.2011-28.01.2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni"

   1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
   2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
   3. Opis projektu pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
   4. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu warunków uzyskania pomocy - otwórz
   5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni"