Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 02.11.2011-30.11.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 02.11.2011-30.11.2011 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Oświadczenie o innowacyjności - otwórz
  4. Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach - otwórz
  5. Oświadczenie dot. procedury odwoławczej - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski"