Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 29.06.2012-27.07.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 29.06.2012-27.07.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Instrukcja do kryteriów wyboru LGD „Chata Kociewia” - otwórz
 3. Kryteria na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu - otwórz
 4. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
 5. Oświadczenie o zgodności z LSR-osoba fizyczna - otwórz
 6. Oświadczenie o zgodności z LSR-osoba prawna - otwórz
 7. Oświadczenie o zgodności z LSR-spółka cywilna - otwórz
 8. Oświadczenie o zgodności z LSR-spółki prawa handlowego - otwórz
 9. Oświadczenie o zgodności z LSR-wspólnicy spółki cywilnej będących osobami prawnymi - otwórz
 10. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

 • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"