Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.09.2012-15.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.09.2012-15.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji - otwórz
  3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  4. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  5. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  6. Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami wyboru operacji - otwórz
  7. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia"