Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.02.2012-20.03.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.02.2012-20.03.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Opis operacji - otwórz
  4. Lokalne kryteria oceny operacji - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  "Bursztynowy Pasaż"