Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.05.2012-04.06.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  3. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy"