Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 2.04.2012 r. - 16.04.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 2.04.2012 r. - 16.04.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

3. kryteria wyboru operacji - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. oświadczenie Wnioskodawcy - otwórz

6. uzasadnienie operacji - otwórz

7. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia