Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.09.2012-09.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.09.2012-09.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryteria oceny zgodności operacji z LSR - otwórz 
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Opis projektu pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
  5. Umowa o promocji projektu - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi