Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.09.2012-08.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Wrzeciono"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Opis projektu pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Wrzeciono"