Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.04.2012 r. - 11.05.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Małe Morze  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.04.2012 r. - 11.05.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Małe Morze

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. info de minimis- otwórz

3. kryteria oceny operacji- otwórz

4. minimalne wymagania- otwórz

5. oświadczenie wnioskodawcy- otwórz

6. opis projektu- otwórz

7. wykaz dokumentów- otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Małe Morze