Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 16.04.2012 r. - 9.05.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stolem

1. ogloszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. opis operacji - otwórz

4. wykaz dokumentow - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stolem