Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.10.2012-31.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Spichlerz Źuławski"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.10.2012-31.10.2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Spichlerz Źuławski"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Informacja dodatkowa - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Spichlerz Źuławski"