Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 9.09.2010 - 28.09.2010 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Wstęga Kociewia

1. Ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Wykaz dokumentów niezbędnych do realizacji operacji - otwórz

3. Kryteria wyboru operacji - otwórz

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5. Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej LGD: www.wstega-kociewia.pl