Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2010-29.07.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.06.2010-29.07.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz
 3. Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR- osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą - otwórz
 4. Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR - osoba prawna prowadzącą działalność gospodarczą - otwórz
 5. Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR - wspólnicy spółki cywilnej będących osobami fizycznymi - otwórz
 6. Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR - wspólnicy spółki cywilnej będących osobami prawnymi - otwórz
 7. Informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR - spółka prawa handlowego - otwórz
 8. Opis operacji - otwórz
 9. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

 • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"