Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 29.03.2010-28.04.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 29.03.2010-28.04.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski


1) Ogłoszenie o naborze wniosków  [Otwórz]

2) Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów  [Otwórz]

3) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

• w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR [Otwórz]
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
• na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski