Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.11.2010-10.12.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania WRZECIONO

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Opis projektu - otwórz

5) Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów- otwórz

6) Dokumenty aplikacyjne są dostępne: 

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania WRZECIONO