Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.10.2010-15.11.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.10.2010-15.11.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4) Załącznik dotyczący opisu projektu - otwórz

5) Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ·
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi - www.pds.org.pl