Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.03.2010-12.04.2010 r. za pośrednictwem LGD "Kraina Dolnego Powiśla"

1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

3. Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - otwórz

4. Karta Oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz

5. Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz 
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej LGD "Kraina Dolnego Powiśla"