Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 19.07.2010-17.08.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 19.07.2010-17.08.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych - otwórz

5. Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"