Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.11.2010-06.12.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski

1) Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2) Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - otwórz

3) Dokumenty aplikacyjne są dostępne: 

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski