Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.09.2010 - 12.10.2010 r. za pośrednictwem LGD Stolem

1. Ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

3. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

4. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru - otwórz

5. Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej LGD: www.lgdstolem.pl