Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.05.2010-24.05.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.05.2010-24.05.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3. Wykaz dokumentów - otwórz

4. Opis zgodności operacji z LSR - otwórz

5. Opis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru - otwórz

6. Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby