Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 09.09.2010-28.09.2010 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Wstęga Kociewia

1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz

2. Kryteria wyboru operacji - otwórz

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - otwórz

4. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych - otwórz

5. Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - otwórz

6. Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania - Wstęga Kociewia