Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 6.03.2013 r. - 22.03.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój"   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 6.03.2013 r. - 22.03.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój"

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru operacji - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. oświadczenie1 - otwórz

5. oświadczenie2 - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój"