Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.02.2013-29.03.2013 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.02.2013-29.03.2013 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  5. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"