Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.12.2012 r. - 24.01.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kresowi Sąsiedzi   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.12.2012 r. - 24.01.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kresowi Sąsiedzi

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru operacji - otwórz

3. zgodność z LSR - otwórz

4. oświadczenie_wnioskodawcy - otwórz

5. wykaz_dokumentow - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Kresowi Sąsiedzi