Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.05.2013-12.06.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Subregion Magurski"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Doświadczenie Wnioskodawcy - otwórz
  5. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Subregion Magurski"