Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.01.2013 r. - 6.02.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.01.2013 r. - 6.02.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. opis operacji - otwórz

3. kryteria wyboru operacji  - otwórz

4. wykaz dokumentow - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"