Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 15.04.2013-29.04.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Mleczki"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Mleczki"