Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.05.2013-11.06.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.05.2013-11.06.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Trygon - Rozwój i Innowacja

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
  4. Opis projektu pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR - otwórz
  5. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Trygon – Rozwój i Innowacja"