Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 09.07.2013 r. - 06.08.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 09.07.2013 r. - 06.08.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. oświadczenie– otwórz

5. doświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”