Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.12.2013 r. - 24.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

5. opis zgodności – otwórz

6. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"