Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. – 13.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. oświadczenie o zatrudnieniu - otwórz

5. oświadczenie wnioskodawcy - otwórz

6. doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów - otwórz

7. uzasadnienie operacji o wykorzystywaniu lokalnych zasobów - otwórz

8. uzasadnienie, że operacja jest związana z obszarem turystyka, rekreacja ... - otwórz

9.  uzasadnienie, że operacja spowoduje powstanie nowych miejsc pracy - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”